Klimabott

Vytápění

Jedním z důležitých faktorů pro energeticky nenáročné vytápění budovy je její stavební řešení. Dalším předpokladem je vhodně zvolený zdroj vytápění. S rostoucími cenami za elektřinu a teplo se stále častěji hledá jiná levnější varianta. Např. kombinace všech dostupných alternativních zdrojů energie – větru, slunce, biomasy nebo tep. čerpadla.

Hlavním účelem vytápění je především tepelná pohoda člověka. Je to pocit, kdy se člověk v daném prostředí cítí nejlépe, nepociťuje nežádoucí chlad ani nežádoucí teplo.

Vytápěcí systémy

Místní (lokální) systém zahrnuje v každé místnosti samostatné topidlo, což nám umožňuje vytápět místnosti na různé teploty.

Ústřední (centrální) systém může mít zdroj tepla umístěn v suterénu, v koupelně... a následně je pak energie rozváděna teplonosnou látkou (nejčastěji voda) – klasické, nízkoteplotní, teplovzdušné.

Výhody velkoplošného vytápění

  • dobré rozložení teplot ve vertikálním i horizontálním směru oproti konvekčním tělesům
  • možnost využití vody s nižší teplotou získané např. pomocí TČ, nebo z teplovodního solárního systému (vhodné pro tento typ otopné soustavy jsou právě obnovitelné zdroje energie)
  • nízký objem vody v systému
  • nízké náklady
  • ušetření prostoru zabudováním v podlaze nebo ve stěně
  • hygieničtější provoz, který nevyvolává víření prachu a bakterií (vhodné pro alergiky)
  • vysoká variabilita regulace
  • možnost využití pro chlazení (podle potřeby je do systému přiváděna studená nebo teplá voda)

Vytápění