Klimabott

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika je technický obor jenž sleduje tvorbu vnitřního prostředí budov určených k pobytu a činnosti lidí. Základním prostředkem tvorby interního mikroklimatu je výměna vzduchu v daném prostoru za vzduch upravený do stavu zajišťujícího požadovanou úroveň vnitřního prostředí, charakterizovaného zejména teplotou,vlhkostí,a neposlední řadě také čistotou. Vzduchotechnika se dělí na větrání, teplovzdušné vytápění, klimatizace,odsávaní, průmyslová vzduchotechnika.

K dopravě vzduchu do větraných prostorů používáme nejčastěji rovné trouby a tvarovky, které se vyrábí z pozinkovaného plechu. Potrubí se vyrábí čtyřhranné nebo kruhové. Vzduchotechnické systémy využíváme u obytných budov, administrativních a správních budov, muzea, galerie, školy, společenské budovy, hotely a ostatní ubytovací zařízení, obchodní domy, nákupní centra, zařízení pro sport rehabilitaci a jiné.

Dělení vzduchotechniky

Větraní lze definovat jako výměnu znehodnoceného vzduchu v daném prostoru za vzduch venkovní nebo neznehodnocený z jiných prostorů vlivem tlakového spádu.

Přirozené větrání lze definovat jako větrání s občasným otevíráním větších otvorů zejména oken či vnějších dveří.

Nucené větrání je řízená výměna vzduchu v prostoru vyvolaná mechanicky(ventilátorem).Pomocí větracího zařízení zajišťujeme nutnou úpravu přiváděného vzduchu.V prostoru, kde je pohyb osob vyžaduje nucené větrání filtraci a v topném období jeho ohřev.

Odsávání zajišťuje zachycování a odvod škodlivin vzduchem z místa jejich vzniku.

Teplovzdušné vytápění zajišťuje vytápění daného prostoru přívodním vzduchem o teplotě vyšší než má vzduch ve vytápěném prostoru.

Průmyslová vzduchotechnika zajišťuje širokou oblast vzduchotechniky sloužící tchnologickým procesům.

Součástí vzduchotechnických systémů je měření a regulace,topení,chlazení,tepelné a protipožární izolace.

Ukázky našich realizací