Novinky

Šetříme čas i peníze

Nová zelená úsporám - registrovaný dodavatel

Už potřetí si zájemci můžou požádat o dotaci v programu Ministerstva životního prostředí a Nová zelená úsporám. Ten je zaměřený na úspory energií v bytech i rodinných domech.

 

Specialisté v oboru

V rámci programu se firma Klimabott řadí ke specialistům. Co to znamená pro vás? Postaráme se o vše od přípravy a realizace zakázky po vyřízení přihlášky o dotace. Ta pokryje až 50% nákladů. Šetříme tak nejen váš čas, ale i peníze. Dotace se u nás vztahují na pořízení tepelného čerpadla a rekuperace.

 

Co je Nová zelená?

Podporuje snižování energetické náročnosti obytných budov (komplexní nebo dílčí zateplení), výstavbu domů s velmi nízkou energetickou náročností, environmentálně šetrné a efektivní využití zdrojů energie a obnovitelné zdroje energie (OZE).

Hlavním cílem programu je zlepšit stav životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů (především emisí CO2). Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy, kterými jsou například zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů.

 

Kdo může žádat o podporu

Vlastnící nebo stavebníci rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby.

 

Jak požádat o dotaci

Žádosti podávejte pomocí online formuláře na webových stránkách programu www.novazelenausporam.cz. Žádosti přijímá Státní fond životního prostředí ČR před zahájením, v průběhu nebo po dokončení projektu průběžně až do 31. prosince 2021, nebo do vyčerpání alokace.

Nebo se jednoduše obraťte na nás a my už všechno vyřídíme 🙂

Zelená úsporám vám ušetří za rekuperaci. Ale co to je a proč ji mít?