Novinky

O rekuperaci vzduchu

Je to děj, při němž se přiváděný vzduch do budovy předehřívá teplým odpadním vzduchem. Teplý vzduch není tedy bez užitku odveden otevřeným oknem ven, ale v rekuperačním výměníku odevzdá většinu svého tepla přiváděnému vzduchu. Mezi nejpoužívanější rekuperační výměníky patří křížové a protiproudé. Rozdíl mezi křížovým a protiproudým je ve směru kanálů pro jednotlivé proudy vzduchu. Křížovým výměníkem prochází čerstvý a odpadní vzduch kolmo na sebe, zatím co u protiproudého výměníku proudí liniově proti sobě. U protiproudého výměníku vzniká tedy delší dráha pro rovnoměrné předání energie, a proto dosahuje většího efektu. Špičkové rekuperační výměníky dosahují účinnost až 90%.