fbpx

Katalogy

Katalog klimatizačních jednotek Toshiba 2020 pro domácí sektor.
21.1MB

Katalog klimatizačních jednotek Toshiba 2020 pro firemní sektor.
22.3MB

– – –

– – –

Ceníky a dokumenty

Všeobecné obchodní podmínky platné od 1.3.2020

Směrnice GDPR KLIMABOTT s.r.o. s platností od 1.6.2020

– – –

– – –

Certifikáty

Osvědčení společnosti Elektrodesign pro projekty, dodávky a montáže systémů s rekuperací a regenerací tepla.


Osvědčení společnosti Rockwool k provádění systémů protipožární ochrany VZT potrubí systému Pyrorock.

Certifikát Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti pro nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny.


Ověření odborné způsobilosti Technickou inspekcí Slovenské republiky pro odborné zkoušky vyhrazených technických zařízení.

Certifikát Certifikačného orgánu pre chladiacu a klimatizačnú techniku o odborné způsobilosti pro nakládání s fluorovanými skleníkovými plyny.


Osvědčení pro tepelná čerpadla Estia


Osvědčení společnosti Hilti na provádění protipožárního zabezpečení
prostupů kabelových tras a potrubí.


Certifikát – návrh a instalace tepelných čerpadel Nibe