FAQ

Stavím, kdy mám řešit tepelné čerpadlo?

Konzultovat/vybírat topný zdroj – tepelné čerpadlo do novostavby je ideální již ve fázi projektu s projektantem vytápění. Projektant je člověk, který má nejen teoretické znalosti z oblasti vytápění, ale i dostatečné zkušenosti z praxe. Umí proto navrhnout vhodnou otopnou soustavu i topný zdroj. Cena otopného systému se v novostavbě rodinného domu pohybuje v řádech statisíců. Věnujte proto čas konzultaci s projektantem. Řekněte mu, co od otopného systému očekáváte. Jaké jsou Vaše představy. Našim zákazníkům poskytujeme projekční podporu. Máme vlastní projekci.

Jak mám vybrat tepelné čerpadlo?

Pro správný výběr tepelného čerpadla je nutné určit potřebu tepla pro daný dům (tepelné ztráty). Potřeba tepla se určuje pro danou výpočtovou venkovní teplotu, která závisí na nadmořské výšce. V ČR se nejčastěji potřeba tepla určuje pro venkovní teplotu -12 °C (nižší nadmořská výška v rámci ČR), -15 °C (střední nadmořská výška v rámci ČR) a -18 °C (vyšší nadmořská výška v rámci ČR). Potřeba tepla může být spočítána projektantem vytápění, nebo je jí možné odborně odhadnout na základě údajů o domu – velikost, typ zdiva, typ oken, dosavadní spotřeby tepla…

Dále nutné vzít v úvahu, že výkon tepelného čerpadla vzduch-voda klesá s klesající venkovní teplotou a stoupající teplotou otopné vody. Obvykle je výkon tepelného čerpadla udáván podle normy EN ČSN 14511 pro venkovní teplotu +2 °C a teplotu otopné vody 35 °C. Proto je důležité posuzovat parametry tepelného čerpadla i při mínusových venkovních teplotách, obvykle -7 °C a -10 °C. Z praxe máme ověřené, že s ohledem na počáteční investici a provozní náklady je vhodné navrhovat výkon tepelného čerpadla tak, aby plně pokrylo potřebu tepla do -5 až -8 °C. To jsou venkovní teploty, které mohou v topném období trvat souvisle delší dobu. Při nižších teplotách, kdy tepelné čerpadlo nebude mít potřebný výkon, bude zapojen bivalentní zdroj, který dodá část výkonu, který již není schopné dodat tepelné čerpadlo. V tomto případě poběží oba zdroje současně (tepelné čerpadlo + bivalentní zdroj, nejčastěji elektrokotel). Při správném návrhu je podíl bivalentního za celou topnou sezónu do 5 %.

Mám starý dům – lze využít tepelné čerpadlo?

Tepelná čerpadla úspěšně instalujeme nejen do novostaveb, ale z velké části do starších rodinných domů. Staré rozvody se silnými trubkami, litinové radiátory s velkým obsahem vody, samotížná otopná soustava, velká tepelná ztráta a jiné „neduhy“ starších domů nejsou překážkou v instalaci tepelného čerpadla. Naopak, silné trubky a velké radiátory jsou vhodné pro tepelné čerpadlo. Pro správný návrh instalace tepelného čerpadla je nutné zhodnotit stávající stav a navrhnout vhodné technické řešení. Proto provádíme prohlídky domů. Prohlídka je samozřejmě zdarma.

Mám starý dům – vyplatí se tepelné čerpadlo?

Starší domy mají obvykle vetší tepelnou ztrátu=větší potřebu tepla na vytápění. Je proto logické, že úspora nákladů na vytápění bude vyšší než u nových rodinných domů, které mají menší tepelnou ztrátu. Platí: čím více tepla potřebujete na vytopení domu, tím více šetříte instalováním tepelného čerpadla a tím je rychlejší návratnost počáteční investice.

Kolik ušetřím s tepelným čerpadlem?

Při správném technickém návrhu instalace tepelného čerpadla lze předpokládat, že oproti elektrickému kotli ušetříte až 70 % nákladů na vytápění. V případě srovnání s plynovým kotlem ušetříte cca 40-60 % nákladů na vytápění, záleží na typu a technickém stavu stávajícího plynového kotle. Náklady na vytápění kotlem na tuhá paliva a tepelným čerpadlem jsou téměř shodné. V tomto případě neinvestujete do topného zdroje, který Vám ušetří náklady na vytápění, ale do komfortu. Instalací tepelného čerpadla získáte bezúdržbový zdroj tepla s nízkými provozními náklady. Nebudete řešit uhlí, dříví, vynášení popele, kominíka, revize... Stávající kotelnu a uhelnu pak můžete využít jako plnohodnotný sklep, nebo si z nich uděláte například vinný/pivní sklípek.

Jak probíhá instalace například tepelného čerpadla/klimatizace nebo řízeného větrání s rekuperací tepla ?

 • Celým procesem vás kompletně provedeme.
 • Poradíme vám, co všechno před instalací připravit, nebo pro vás celou zakázku zhotovíme na klíč.
 • Instalované zařízení společností Klimabott bude vaší domácnosti spolehlivě sloužit mnoho dalších let.

Kdy poptat

Ozvěte se nám, jakmile začnete uvažovat o instalaci s některých uvedených zařízení např. klimatizace. Poradíme vám, co vše bude potřeba zařídit.

Co potřebujeme pro návrh takového zařízení

Máte projekt? Přineste nám ho ukázat. Probereme s vámi vše, ohledně návrhu některého z uvedených zařízení.

Máte zatím jen vizi? Nevadí. Pro návrh potřebujeme vědět, jak velký je váš dům, kolik osob žije v domácnosti, nebo na co chcete danou technologii využívat.

Co vás čeká

Zašlete nám nezávaznou poptávku

 • Zpracujeme předběžný rozpočet.
 • Přijedeme se podívat k vám domů.
 • Navrhneme správnou technologii pro váš dům.
 • Zpracujeme podrobný rozpočet.

Podpis smlouvy

 • Dodáme Vám podklady pro instalaci
 • Poradíme vám s podáním žádosti na ČEZ, EON, PRE atd. Platí pro instalaci tepelného čerpadla/klimatizace
 • Poradíme vám s podáním žádosti o dotaci. Platí pro instalaci řízeného větrání s rekuperací tepla, tepelná čerpadla.

Samotná realizace - například tepelného čerpadla.

 • Přípravné práce
  • Stavební práce - základ pro venkovní jednotku, stavební prostupy pro vedení trubních tras
  • Elektroinstalační práce - napájení tepelného čerpadla, propojení s regulací, …
  • Topenářské práce - připojení tepelného čerpadla do otopné soustavy, instalace nové otopné soustavy, ...
  • Ostatní práce - připojení tepelného čerpadla k internetu, případná demontáž původního topného zdroje, ...
 • Nainstalujeme a zprovozníme tepelné čerpadlo.
 • Nastavíme optimílní provozní parametry tepelného čerpadla.

Předání

 • Zaškolíme vás jak obsluhovat teplené čerpadlo a předáme veškerou dokumentaci.
 • Technická podpora - kdykoliv nás kontaktujte, poradíme Vám!.
 • Jsme tu pro vás i nadále. Obraťte se na nás s jakýmkoliv problémem nebo dotazem.

Instalace uvedených technologií  není tak složitá, jak se může zdát.S naší pomocí vás navíc nečekají žádná nepříjemná překvapení.
Naši spokojení zákazníci jsou důkazem, že práci děláme dobře a s potřebnou precizností.

Připravit rozpočet