2017 - PRUMYSLOVY OBJEKT, RATÍŠKOVICE

Odsávaní odpadního vzduchu z prostou svařovny.