Servis

Kvalitní klimatizace s odborně provedenou montáží vám vydrží minimálně 15 let, pokud nezapomenete na dva důležité předpoklady: důsledné čištění a servis. Pravidelné servisování klimatizační jednotky zajistí spolehlivý a ekonomický provoz, především však dlouhou životnost. V ideálním případě ho nechte provést každý půlrok, zohledněte však dobu provozu, prašnost prostředí a další specifické faktory.

Co můžete udělat sami?

Čištění filtrů

Nezanesené filtry jsou základem správného fungování klimatizační jednotky. Nasbírají-li se na filtru nečistoty, přes výměník proudí méně vzduchu, čímž dochází ke snižování výkonu a postupnému poklesu účinnosti zařízení. Prach se roznáší do klimatizační jednotky a ničí její další části. Pokud tedy máte pocit, že vaše klimatizace přestává foukat, může být na vině právě zanesený filtr. Tento stav je nebezpečný také pro vaše zdraví, neboť nefiltrovaný vzduch obsahuje částice prachu, které mohou vyvolat alergickou reakci. Vnitřní jednotka se pak díky kombinaci vlhkosti a nečistot stává živnou půdou pro bakterie a plísně.

Údržba venkovní jednotky

Protože je část chladícího zařízení umístěna vně domu, zahrnuje běžná péče o klimatizaci také její pravidelné očištění od listů, bláta či ledu. Pokud vlivem vnějšího prostředí došlo k většímu zanesení či poškození jednotky, je na místě přizvat na pomoc servisního technika.

Kdy je třeba zavolat profesionály?

Klimatizace špatně chladí

Nejčastějším důvodem pro pokles výkonnosti chladící jednotky jsou zanesené filtry, které brání v sání a výfuku vzduchu. Doporučuje se spustit klimatizaci na největší otáčky a nejnižší stupeň, čímž by se měla pročistit. Je-li tento postup neúspěšný, může se jednat o únik chladiva. Zařízení vypněte a obraťte se na servisního technika.

Klimatizace netopí

Topení u klimatizačních jednotek nevyužíváme celoročně. Proto je třeba nejprve zkontrolovat, zda je tato funkce na zařízení vůbec nastavená. Aby jednotka topila, je dále nutno zadat vyšší teplotu, než je aktuální teplota v místnosti. Pokud z klimatizace nadále nefouká teplý vzduch, na řadu přichází servis.

Klimatizace je hlučná

Pokud se z klimatizace ozývá větší hluk než obvykle, případně se objeví nepravidelné zvuky, lze předpokládat přítomnost cizího tělesa. Nejčastěji jím bývá listí, větve či led. Dokážete-li je identifikovat a odstranit vlastními silami, není důvod to nezkusit. Jestiže tento postup nepomohl a klimatizace je stále hlučná, volejte profesionály.

Preventivní servis a revize klimatizací

Společnost Klimabott nabízí kompletní záruční i pozáruční servis chladících zařízení a jejich revizi profesionálním revizním technikem.

Preventivní servis

Obrátit se na servisního technika až tehdy, kdy již došlo k poškození, není příliš efektivní postup. Mnoho závad lze totiž odhalit předem díky preventivnímu servisu. Pod tento termín spadají veškeré servisní a údržbové úkony, které je nutno pravidelně provádět na klimatizační jednotce, a to zejména:

  • zjištění aktuálního stavu chladicího zařízení,
  • zevrubná kontrola veškerých částí chladící technologie,
  • kontrola nastavení provozních parametrů,
  • kontrola alarmového systému,
  • čištění výparníků a kondenzátorů,
  • výstupní správa o celkovém stavu klimatizace a nárvrhy pro jeho zlepšení.

Preventivní servis je zárukou dlouhé životnosti vaší klimatizační jednotky. Napomáhá optimalizovat chod zařízení a zvyšuje jeho spolehlivost, takže snadněji dosáhnete požadované teploty v místnosti.  Umožňuje předcházet závadám a snižuje případné škody, čímž vám ušetří výdaje za pozdější opravy zanedbaných problémů. Méně známou výhodou pravidelného servisování klimatizačních jednotek je pak pozitivní vliv na úsporu elektrické energie.

Revize klimatizačních jednotek

Od 1. 1. 2017 se na majitele určitých klimatizací a tepelných čerpadel vztahuje povinnost provádět každoroční revize a zapisovat stav těchto zařízení do evidenčních knih. Tato povinnost platí jak v případě firem, tak tehdy, je-li provozovatelem soukromá osoba. Za zanedbání revizí vyplývajících z nařízení č. 517/2014 hrozí vysoký finanční postih, který se může vyšplhat až na 1 500 000 Kč.

Potřebuje vaše klimatizační jednotka revizi?

Rozhodující je množství a typ chladiva! Nové požadavky na kontrolu těsnosti a vedení záznamů platí pro zařízení, která obsahují minimálně 5 t ekvivalentu CO2 (10 t u hermeticky uzavřených zařízení). Přepočet na eq CO2 je nyní jediným určujícím limitem, dřívější limit 3 kg F-plynů se tak zcela ruší.

Vypočítejte si hodnotu CO2:

Eq CO2 = GWP x hmotnost chladiva v zařízení

Zkontrolujte si množství 5 t eq CO2 u obvyklých chladiv:

R134a (GWP 1430) = 3,50 kg
R404A (GWP 3922) = 1,27 kg
R407A (GWP 2107) = 2,37 kg
R410A (GWP 2088) = 2,39 kg
R507 (GWP 3985) = 1,25 kg

Pokud si stále nejste jisti, zda vaše zařízení potřebuje revizi, obraťte se na společnost Klimabott! Naši kvalifikovaní a cerftifikovaní odborníci se o vše postarají za vás, v případě nutnosti revizi provedou a založí také evidenční knihu.

Na co si dávat pozor?

Provedením revize vaše povinnosti nekončí. Každé zařízení mající minimálně 5 t eq CO2 musí být revidováno každoročně a trvá také povinnost vedení evidenční knihy. Tu je pro případ kontroly nutno uchovávat 5 let. Veškerá chladící  zařízení musí dále být opatřena štítkem s hodnotou eq CO2 v tunách. Nově vám hrozí sankce také za neuchovávání záznamů v místě provozu zařízení, nákup a prodej HFC paliv bez certifikátu.